• Incident department

Incident department

  • Incident department

Incident department

Problem process flow. Infographic for educational purposes.
(Original descriptions have been replaced with placeholders).
Characters used in this project were delivered by Client.

# # # # #

Przepływ informacji w sytuacjach kryzysowych. Infografika dla celów szkoleniowych.
(Oryginalne opisy zostały zastąpione wypełniaczami).
Postaci użyte w tym projekcie zostały dostarczone przez Klienta.


  • incident01.jpg
  • incident02.jpg
  • incident03.jpg
  • incident04.jpg