• Service Delivery

Service delivery

  • Service Delivery

Service delivery

Visualization of information and actions flow. Infographic for educational purposes.
(Original descriptions have been replaced with placeholders)
Characters used in this project were delivered by Client.

# # # # #

Wizualizacja przepływu informacji i działań w sytuacjach kryzysowych. Infografika dla celów szkoleniowych.
(Oryginalne opisy zostały zastąpione wypełniaczami).
Postaci użyte w tym projekcie zostały dostarczone przez Klienta.


  • info2a.jpg
  • info2b.jpg
  • info2c.jpg
  • info2d.jpg