• Incident Department

Incident Department

  • Incident Department

Incident Department

Problem process flow. Another infographic for educational purposes.
(Original descriptions have been replaced with placeholders)
Characters used in this project were delivered by Client.

# # # # #

Przepływ informacji w sytuacjach kryzysowych. Kolejna infografika dla celów szkoleniowych.
(Oryginalne opisy zostały zastąpione wypełniaczami).
Postaci użyte w tym projekcie zostały dostarczone przez Klienta.


  • Incident01.jpg
  • Incident02.jpg
  • Incident03.jpg
  • Incident04.jpg