• E-textbook Infographics

E-textbook infographics

  • E-textbook Infographics

E-textbook infographics

Some of infographics done for University of Life Sciences in Wrocław in scope of project
E-textbook for general education” (The official textbook of the Polish Ministry of Education)

# # # # #

Niektóre z inforgrafik wykonanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu
E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (Oficjalny podręcznik Ministerstwa Edukacji)

  • ebookinfo01.jpg
  • ebookinfo02.jpg
  • ebookinfo03.jpg
  • ebookinfo04.jpg