• E-textbook Illustrations

E-textbook Illustrations

  • E-textbook Illustrations

E-textbook Illustrations

Some of illustrations done for University of Life Sciences in Wrocław in scope of project
E-textbook for general education” (The official textbook of the Polish Ministry of Education)

# # # # #

Niektóre z ilustracji wykonanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu
E-podręczniki do kształcenia ogólnego” (Oficjalny podręcznik Ministerstwa Edukacji)

  • ebook_ill01.jpg
  • ebook_ill02.jpg
  • ebook_ill03.jpg
  • ebook_ill04.jpg