About

Location: Poznań, Poland

Fields of creation: Illustration, infographics, animation, storyboarding, logo design, icon design

Characteristic: open-minded, elastic, inteliigent, calm, motivated, organized

# # # # #

Lokalizacja: Poznań

Zakres kreacji: Ilustracja, infografika, animacja, storyboarding, logotypy, ikony

Charakterystka: otwarty, elastyczny, inteligentny, spokojny, zmotywowany, zorganizowany